huisregels

Gestart door vyske, 3 februari 2009, 16:39:00

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Mathieu

Begin al maar te trakteren.
Gisteren is verleden, vandaag een gunst en morgen een misterie.

jerryke

De personen wat zich hier aanmelden dat die  Registratieovereenkomst helemaal niet lezen, deden zij dat wel dan wisten ze dat ze met een buitenlands ip niet toegelaten worden

B. De Vlaeminck

Reglement van "De Frutters"

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Only Belgium and only one IP address is approved, then if it wants to join with a different IP address please contact the administrator
Only valid email addresses and IP addresses are approved Belgian.Foreign IP addresses are refused.
Alleen geldige emailadressen en  Belgische IPadressen worden goedgekeurd. De buitenlandse IP adressen worden geweigerd.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

jerryke

Daar niet iedereen de Engelse taal machtig is zal ik hier de Nederlandse vertaling zetten:

U stemt ermee in, door uw gebruik van dit forum, dat u geen materiaal dat valse, lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, hatelijk, kwetsend, obsceen, profaan, seksueel georiënteerd, bedreigend, invasief is van de privacy van een persoon, materiaal voor volwassenen post , of anderszins in strijd met de internationale of de Belgische federale wetgeving. U er ook mee akkoord gaat om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te posten, tenzij u het auteursrecht of u hebt schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, flooding, zijn advertenties, kettingbrieven, piramidespelen, en petities is ook verboden op dit forum.

Merk op dat het onmogelijk is voor de moderators of de eigenaars van dit forum om te bevestigen de geldigheid van posten. Houd er rekening mee dat we niet actief de geplaatste berichten kunnen controleren, en als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud erin. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De geposte berichten drukken de meningen van de auteur, en niet noodzakelijk de meningen van dit forum, haar personeel, haar dochterondernemingen, of de eigenaars van dit forum. Iedereen die vindt dat een geplaatst bericht aanstootgevend is wordt aangemoedigd om een beheerder of moderator van dit forum onmiddellijk op de hoogte. De moderators en de eigenaar van dit forum behoudt zich het recht voor om aanstootgevende inhoud te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, als zij vinden dat verwijderen noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, echter, dan kunt u zich realiseren dat ze niet in staat zijn om onmiddellijk alles te verwijderen of het bewerken van bepaalde berichten. Dit beleid is van toepassing op leden en profiel informatie ook.
U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw geposte berichten. Verder gaat u ermee akkoord te vergoeden en te vrijwaren van de eigenaren van dit forum, alle gerelateerde websites op dit forum, haar personeel, en haar dochterondernemingen. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht om je identiteit te onthullen (of een andere verwante verzamelde informatie over deze dienst) in het geval van een formele klacht of gerechtelijke stappen als gevolg van een situatie die is ontstaan door het gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid, als u zich registreert, om uw gebruikersnaam te kiezen. Wij adviseren dat u dadelijk de juiste naam neemt, want die kan niet gewijzigd worden. Met dit account te registreren, gaat u akkoord met het reglement, maar geef nooit je wachtwoord aan een ander persoon, behalve een beheerder, voor uw bescherming en voor een geldige redenen. U gaat ook akkoord om met een ander account NOOIT dit forum te gebruiken voor welke reden dan ook. We raden u ten zeerste een complex en uniek wachtwoord voor uw account te gebruiken, om te diefstal van uw nick te voorkomen.
Nadat je je geregistreerd en ingelogd hebt op dit forum, kunt u een gedetailleerd profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid accurate informatie te presenteren . Alle informatie die onjuist of onzedelijk is zal door de forumeigenaars of de moderators worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Passende sancties kunnen van toepassing zijn.

Let wel dat met elke post, uw IP-adres wordt opgeslagen, in het geval dat het nodig is om je  te bannen van dit forum. Dit zal alleen gebeuren in het geval van een ernstige schending van deze overeenkomst.

Alleen Belgische IP-adressen wordt goedgekeurd, wil u met een ander IP-adres zich aanmelden kunt u contact opnemen met de beheerder


Merk ook op dat de software een cookie plaatst, een tekst bestand met stukjes informatie (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), in de cache van je browser. Dit wordt ALLEEN gebruikt om u in te loggen of uit te loggen. De software verzamelt geen of verzend enige andere vorm van informatie op uw computer.

Madame F

Citaat van: B. De Vlaeminck op 18 juni 2011, 23:33:53
Reglement van "De Frutters"


na zen kik blij oek eens de groete bos hie te leze

Koter

Euhhh....nu kan ik niet meer volgen. Is B. De Vlaeminck hier dan de chef???
Volgens vrouwen: Mannen willen altijd maar èèn ding........
Volgens mannen:   Vrouwen willen altijd alles....

gonzo the great

Koter ik ben hier den jef :10_1_20:
Vooruit naar den Duvel

Koter

Citaat van: gonzo the great op 19 juni 2011, 20:35:28
Koter ik ben hier den jef :10_1_20:

Gij zijt hier de Sjarel ja.  ;D
Volgens vrouwen: Mannen willen altijd maar èèn ding........
Volgens mannen:   Vrouwen willen altijd alles....

gonzo the great

Als het kind maar ne naam heeft ist goed he. :ZAGEN:
Vooruit naar den Duvel

vyske

is ons muis dan ni de chef  :oei:

jerryke

Citaat van: catvys op 20 juni 2011, 12:12:42
is ons muis dan ni de chef  :oei:

Voor alle duidelijkheid Fred en ik spelen een beetje de chef samen met onze moderators  ;D

Madame F

mor dan zen kik verkierd gewest, wilde mij dorveur pardoneren

Mathieu

Wie kan mij hier uitleggen wat de bedoeling hiervan is?
Gisteren is verleden, vandaag een gunst en morgen een misterie.

Mathieu

Citaat van: Madame F op 19 juni 2011, 19:49:44
Citaat van: B. De Vlaeminck op 18 juni 2011, 23:33:53
Reglement van "De Frutters"


na zen kik blij oek eens de groete bos hie te leze

Schatteke, goede morgen, maar den diene heeft zeker niets met de grote baas of gelijk welke andere baas te maken. Hij is maar eentje zoals jij en ik. :4_1_72: :4_1_72: :4_1_72:
Gisteren is verleden, vandaag een gunst en morgen een misterie.

jerryke

Citaat van: Mathieu op 21 juni 2011, 02:05:15
Wie kan mij hier uitleggen wat de bedoeling hiervan is?

ja blijkbaar geloofde De Vlaeminck niet dat hij het reglement had aangekruist en goedgekeurd bij zijn aanmelding hier op het forum......hij vroeg mij daarachter en ik heb hem dan gezegd dat hij dat had moeten lezen en dat hij dat gezien had....een paar dagen later vroeg hij daar weer achter en weer heb ik hem hetzelfde antwoord gegeven.....toen heeft Catvys hem gezegd dat het in de topic hier stond, en daarop heb ik dan geantwoord dat het maar een klein gedeelte was wat hier stond, toen is hij op zoek gegaan naar het reglement en daarom heeft hij dat hier geplaatst, waarop ik prompt de Nederlandse vertaling eronder gezet heb......ook bij zijn vraag om het reglement vroeg hij ook prompt erachter wie de moderators waren en wie de admins waren, tuurlijk dat ik zoiets niet zeg en zeker niet voor degenen wat anoniem willen blijven.......waarom dat hij dat allemaal wilde weten weet ik tot nu nog niet.